Aws lambda uzerine fastapi uygulamasini sam ile nasil deploy edebilirim

Eğer Serverless uygulamanızı fastapi ile yazdıysanız ve aws lambda kullanarak ayağa kaldırmak istiyorsanız yine aws lambda ya uygun hale getirmeniz gerekiyor, bunun için ihtiyacınız olan kütüphane mangum dur.

Mangum sizin için sizin app’inizi alır ve AWS Lambda nın anlayacağı format olan handler fonksiyonuna çevirir.

Bir örnek ile başlayalım, farz edelim ki sizin main.py adında bir app dosyanız var,

ve burada fastapi kodlarınız ve app’iniz var diyelim tıpkı aşağıdaki gibi

from typing import Optional

from fastapi import FastAPI
from mangum import Mangum

app = FastAPI()


@app.get("/")
def read_root():
    return {"Hello": "World"}

handler = Mangum(app)

bu şekilde yazarak app imizi yazdık ve mangum u kullanarak handler adında bir değişken tanımladık, bu handler tamamen aws lambdanın cmd de beklediği handler’a uygun!

sonrasında Dockerfile ımızı aşağıdaki gibi güncelledik,

FROM python:3.8.10

RUN apt-get update && \
  apt-get install -y \
  g++ \
  make \
  cmake \
  unzip \
  libcurl4-openssl-dev

COPY . /app
WORKDIR /app

RUN pip install --upgrade pip
RUN pip install -r requirements.txt
RUN pip install awslambdaric mangum

RUN chmod +x ./lambda-entrypoint.sh
ENTRYPOINT [ "./lambda-entrypoint.sh" ]
CMD [ "main.handler" ]

gerisi

$ sam build
$ sam deploy --guided

hepsi bu kadar.


Last update: April 16, 2024
Created: April 16, 2024