Skip to content

Context Processors Fonksiyonları Ve Kodlanması

Context Processors Fonksiyonları Ve Kodlanması

Nedir ?

context_processors, template render edildiğinde bağlamı doldurmak için kullanılan, çağrılabilir bir python yolu listesidir. Bu çağrılabilirler, request nesnesini argüman olarak alır ve bağlama birleştirilerek itemler dict olarak döndürülür.

Settings.py Dosyamızdaki Context Processors’ler

/settings.py içinde

context_processors=[
  'django.template.context_processors.debug',
  'django.template.context_processors.request',
  'django.contrib.auth.context_processors.auth',
  'django.contrib.messages.context_processors.messages',
],

yukarıda gördüğünüz 4 tane context_processors vardır, öncelikle bunların ne işe yaradıklarından bahsedelim zaten django kodlayan biri kesinlikle yukarıdaki context_processors‘leri kullanmış ve ne işe yaradığını biliyordur, biz kısaca bahsedip geçelim ve daha sonra bir tane de biz yazalım.

Request

Yapılan isteklere ait bilgileri döndürür, bir HttpRequest nesnesidir.

Her RequestContext içinde request değişkeni bulunur zaten buda anlık HttpRequest nesnesidir.

Debug

Hata ayıklamak için yardımcı bağlam değişlenlerini döndürür, sadece DEBUG = TRUE iken çalışır.

Auth

Template içinde kullanıcı bilgilerine erişmemizi sağlar, örneğin;

{{ user.username }}

kullanıcı eğer bilinmeyen bir kullanıcı ise AnonymousUser döndürür.

Messages

Bir mesaj listesidir ve djangonun mesajlar \( messages \) framework aracılığı ile gönderilir.

Aşağıdaki işlemleri yaparak kullanıcılara mesaj vermemizi sağlar.

from django.contrib import messages
messages.add_message(request, messages.INFO, 'Hello world.')

messages.debug(request, '%s SQL statements were executed.' % count)
messages.info(request, 'Three credits remain in your account.')
messages.success(request, 'Profile details updated.')
messages.warning(request, 'Your account expires in three days.')
messages.error(request, 'Document deleted.')

Template içinde

{% if messages %}
<ul class="messages">
  {% for message in messages %}
  <li{% if message.tags %} class="{{ message.tags }}"{% endif %}>{{ message }}</li>
  {% endfor %}
</ul>
{% endif %}

şeklinde kullanmamızı sağlar.

ilgili döküman; https://docs.djangoproject.com/en/2.2/ref/contrib/messages/

Context Processors Kaynak Kodları

Yukarıdaki context_processors‘lerin içinde iki tane debug ve request‘in kodlarına bakalım bir.

django.template.context_processors’ın kaynak kodları

import itertools
from django.conf import settings

def debug(request):
  """
  Return context variables helpful for debugging.
  """
  context_extras = {}
  if settings.DEBUG and request.META.get('REMOTE_ADDR') in settings.INTERNAL_IPS:
    context_extras['debug'] = True
    from django.db import connections
    # Return a lazy reference that computes connection.queries on access,
    # to ensure it contains queries triggered after this function runs.
    context_extras['sql_queries'] = lazy(
      lambda: list(itertools.chain.from_iterable(connections[x].queries for x in connections)),
      list
    )
  return context_extras

def request(request):
  return {'request': request}

Gördüğünüz gibi yukarıda iki tane context_processors fonksiyonumuz var bunlar django’nun kendi context_processors lerinden bazıları, yukarıdaki kodlara bakınca aslında bir context_processors nasıl yazılır onuda görmüş ve öğrenmiş oluyoruz, normal bir fonksiyondan farkı yok, fonksiyonunuzu yazıyor, parametre olarak sadece request \( HttpRequest \) nesnesini alıyor, ve dict tipinden döndürüyor \( döndürme eylemi dict tipinde olmalı \) ve yazdığınız context_processors‘ın konumunu settings.py de bulunan context_processors listesine ekliyorsunuz bitti artık sizde herhangi bir yerde yazdığınız context_processors‘e erişip kullanabilirsiniz bu kadar.

Kendi Context Processors Fonksiyonumuzu Yazalım

/myapp/contenxt_processors/hello.py

def say_hello(request):
  return dict(hello="hello")

fonksiyonumuz basit’te olsa yazsık, şimdi sırada settings.py dosyamıza bunun yolunu eklemek.

/settings.py içinde

context_processors=[
  'django.template.context_processors.debug',
  'django.template.context_processors.request',
  'django.contrib.auth.context_processors.auth',
  'django.contrib.messages.context_processors.messages',
  "myapp.contenxt_processors.hello.say_hello"
],

bu kadar şimdi aşağıdaki gibi yaparak bunu her templatimizde gösterebiliriz.

{{ say_hello }}

Last update: June 1, 2023
Created: June 1, 2023