Skip to content

Django Admin Actions

Django Admin Actions

Admin action kısaca seçilen nesneler ile toplu iş uygulayabilme olayıdır, seçili bütün kullanıcıları silmek gibi, aşağıda ki resim hangi konudan bahsettiğimizi anlatır niteliktedir.

django admin action

Bu içerikte admin.py dosyamıza yeni actionlar yazarak bazı toplu işlerimizi kolaylaştıracağız.

benim aşağıdaki gibi bir modelim olsun, bu model ip banlamak için yazdım, banlanan ip siteye giremeyecek girdiğinde hata alacaki, modelimiz aşağıdaki gibi.

/models.py

from django.db import models

class IPModel(models.Model):
  address = models.GenericIPAddressField(unique=True, verbose_name="Ip address")
  ban = models.BooleanField(default=0)

Action Fonsiyonu Yazımı

Action fonksiyonu normal fonksiyon olup 3 tane parametre alır bunlar

 • ModelAdmin
 • HttpRequest
 • QuerySet

Bu fonksiyonumuz ModelAdmin ve HttpRequest ‘i kullanmayacağız bunlar django için gerekli parametreler biz QuerySet‘i kullanacağız.

örneğin

def remove_ban(modeladmin, request, queryset):
  queryset.update(ban=False)

Bu şekilde yazım performanslı yazımdır tabi isterseniz

for obj in queryset:
  do_something_with(obj)

Bunun gibi şeylede yapabilirsiniz gelen nesne sizin verdiğiniz modeli kullanarak oluşturulmuş bir queryset sonuçta.

def remove_ban(modeladmin, request, queryset):
  queryset.update(ban=False)
remove_ban.short_description = 'Remove Ban'

Burada remove_ban fonksiyonumuza short_description adında bir atama yapıldığını görünüyoruz bunun amacı django bu değişkeni admin panelde list_display olarak kullanıyor. Şimdi modelim için admin tarafını yazalım. /admin.py

from django.contrib.admin import ModelAdmin, site
from django.http import Http404

from .models import IPModel

def remove_ban(modeladmin, request, queryset):
  queryset.update(ban=False)
remove_ban.short_description = 'Remove Ban'

def banned(modeladmin, request, queryset):
  queryset.update(ban=True)
banned.short_description = 'Banned'

class IPAdmin(ModelAdmin):
  list_display = ["address", , "ban"]
  list_display_links = ["address",, "ban"]
  list_filter = ["ban"]
  search_fields = ["address"]
  fields = (
    ("address"),
    ("ban"),
  )
  actions = [remove_ban, banned]

site.register(IPModel,IPAdmin)

Yukarıdaki admin.py dosyamda iki tane admin action fonksiyonu yazdım ve modeladmin sınıfıma bu actionları actions = [remove_ban, banned] şeklinde yazdım, django artık IPAdmin nesnemde iki tane action olduğunu ve bunların görevlerini biliyor.

şimdi admin sayfama gidip birden fazla ip adresi seçip bunları toplu olarak banlayabilirim veya banını kaldırabilirim.


Last update: June 1, 2023
Created: June 1, 2023