Skip to content

Dumpdata Ve Loaddata Kullanımı

Dumpdata Ve Loaddata Kullanımı

Dumpdata

Ana kaynak | djangoproject.com/en/2.1/

Dumdata django’da varsayılan komutlar arasında bulunan ve python manage.py şeklinde erişebileceğimiz bir komuttur amacı ise belirlenen format ile veri tabanınızın yedeğini \( fixture \) sını almaktır eğer isterseniz bu aldığınız yedeği loaddata komutunu kullanarak yeni açmış olduğunuz veri tabanınıza yazabilirsiniz, dumpdata komutunun kodlarını merak edenler vermiş olduğum linki tıklayarak inceleyebilir 1.elden daha detaylı bilgiye ulaşabilir dumpdata.py

Kullanımı

python manage.py dumpdata [app_label[.ModelName] [app_label[.ModelName] ...]] şeklinde genel bir kullanımı vardır

Parametreler
 • --all -a bu parametreler kullanıldığında django temel yöneticisini kullanarak bütün modelleri depolar
 • --format FORMAT format parametresi ile depolanma sırasında hangi formatı kullanması gerektiğini girebiliriz varsayılan format json olup üç tane format çeşidi var bunlar xlm, json, yaml
 • --indent INDENT Çıktının serileştirme \( Serialization \)biçimini belirtir. Varsayılan olarak JSON. Desteklenen formatlar, Seri hale getirme formatlarında listelenir.
 • --exclude EXCLUDE, -e EXCLUDE Yedek alma sırasında, bazı yerleri yedek almak istemeyebiliriz bu parametre bu işlem için var
 • --database DATABASE Birden fazla veri tabanı kullananların imdadına yetişen bir parametre olup hangi veri tabanını kullanarak yedek alması gerektiğini belirtiriz varsayılan olarak default veri tabanını alır
 • --natural-foreign Herhangi bir yabancı anahtarı \(foreign key\) ve yöntemi tanımlayan türdeki nesnelerle çoktan çoğa ilişkiyi \(many-to-many\) serileştirmek \(serialize\) için natural_key() model yöntemini kullanır. Eğer contrib.auth İzin nesnesini veya contrib.contenttypes ContentType nesnelerini damping ediyorsanız, muhtemelen bu bayrağı kullanmalısınız. Bu ve bir sonraki seçenek hakkında daha fazla ayrıntı için doğal anahtarların belgelerine bakın.
 • --natural-primary Serileştirme sırasında hesaplanabildiğinden, bu nesnenin serileştirilmiş verilerindeki birincil anahtarı çıkarır.
 • --pks PRIMARY_KEYS Yalnızca virgülle ayrılmış birincil anahtarlar \(primary keys\) listesi tarafından belirtilen nesneleri çıkarır. Bu, yalnızca bir model dökülürken \(dumping\) kullanılabilir. Varsayılan olarak, modelin tüm kayıtları çıktıdır.
 • --output OUTPUT, -o OUTPUT Serileştirilmiş verileri yazmak için bir dosya belirtir. Varsayılan olarak, veriler standart çıktıya gider. > output.json gibi de kullanılabilir
Örnek Kullanım
 • python manage.py dumpdata output.json --format json --database default Model ismi belirtmeden, bundan dolayı seçilen veri tabanını tamamen alır
 • python manage.py dumpdata auth output.json --format json --database default Sadece auth modelini alır
 • python manage.py dumpdata auth.user output.json --format json --database default Sadece auth modelindeki user bölümünü alır
 • python manage.py dumpdata --exclude admin output.json --format json --database default admin harici bütün verileri alır
 • python manage.py dumpdata mymodel output.json --format json --database myseconddb Kullanmakta olduğum ikinici veri tabanı olan myseconddb isimli veri tabanımda bulunan mymodel adındaki verileri alır
Uyarı

Dumdata komutu sırasında RelatedObjectDoesNotExist bu hatayı alırsanız bu adrese bir göz atın https://code.djangoproject.com/ticket/28972 ve python manage.py dumpdata -o output.json --format json şekinde kullanın sorun çözülecektir.

Loaddata

Loaddata komutu dumpdata ile oluşturduğumuz veriyi tekrar yeni oluşturduğumuz verii tabanına yüklememizi sağlar, loaddata’nın kodlarının adresi loaddata.py

Kullanımı

Genel kullanım python manage.py loaddata fixture [fixture ...] burdaki fixture dumpdata ile oluşturduğumuz dosyadır

Parametreleri
 • --database DATABASE yukarıdaki gibi veri tabanı seçebiliyoruz varsayılan olarak default veri tabanı ayarlanmıştır
 • --ignorenonexistent, -i alan ve modelleri görmezden \(field and model\) getirtebiliyoruz
 • --app APP_LABEL Belirli bir app \( uygulamamızın \) yüklenmesini sağlayabiliyoruz
 • --format FORMAT Dumpdata sonucu oluşturduğumuz dosya formatını giriyoruz
 • --exclude EXCLUDE, -e EXCLUDE Yine aynı amaç için yükleme esnasında uygulama veya model dışlamak için kullanılıyor
Örnek Kullanım
 • python manage.py loaddata mydata.json --format json
 • python manage.py loaddata mydata.json --database mydb
 • python manage.py loaddata mydata.json --format xml --database default
 • python manage.py loaddata mydata.json --exclude auth --database default

Last update: June 1, 2023
Created: June 1, 2023