Skip to content

JavaScript

JavaScript

Genellikle JS olarak kısaltılan JavaScript, ECMAScript spesifikasyonuna uyan bir programlama dilidir. JavaScript yüksek seviyeli, genellikle tam zamanında ( just-in-time ) derlenen ve çoklu paradigmalıdır. Kıvrımlı parantez sözdizimi, dinamik yazım, prototip tabanlı nesne yönlendirme ve birinci sınıf işlevlere sahiptir.

Tavsiye Edilen Kaynaklar https://javascript.info/


Last update: June 1, 2023
Created: June 1, 2023