Skip to content

Boya Fırçası Olarak Fare

Boya Fırçası Olarak Fare

Hedefler
 • OpenCV de fare olaylarını işlemeyi öğreneceğiz
 • Bu fonksiyonu öğreneceğiz : cv2.setMouseCallback()

Basit Demo

Resim üzerinde iki defa tıkladığımız herhangi bir yere çember çizen basit bir uygulama oluşturacağız.

İlk olarak bir fare olayı gerçekleştiğinde, bu olayı yakalamak için bir geri dönüş fonksiyonu oluşturacağız. Bu olaylar herhangi bir fare ile ilgili olabilir örneğin; sol düğme aşağı, sol düğme yukarı, sol düğme çift tıklama.

Her fare olayı için \(x,y\) kordinat noktalarını vermeliyiz, bu olaylar ve kordinat bilgisi ile istediğimiz herşeyi yapabiliriz.

Mevcut tüm olayları listelemek için, Python terminalinde aşağıdaki kodu çalıştırın;

>>> import cv2
>>> events = [i for i in dir(cv2) if 'EVENT' in i]
>>> print(events)

Fare geri çağırma fonkiyonu oluşturmak genel olarak heryerde aynı olan belirli bir formata sahiptir. Sadece fonksiyonun yaptıkları farklıdır.Yani fare geri çağırma olayı iki defa tıklandığında bir çember çizer.

Aşağıdaki kodu inceleyelim, açıklamalar kod satırlarında mevcut.

import cv2
import numpy as np
# fare geri çağırma fonksiyonu
def draw_circle(event,x,y,flags,param): # event parametresi gelen fare olayı,x,y kordinatlar
  if event == cv2.EVENT_LBUTTONDBLCLK: # gelen fare olayı çift tıklama ise
    cv2.circle(img,(x,y),100,(255,0,0),-1) # burada gelen x,y kordinat bölgesinde çember çiziyoruz

# siyah bir resim yaratalım,bir pencere ve fonksiyonu pencereye bağlayalım
img = np.zeros((512,512,3), np.uint8)
cv2.namedWindow('image')
cv2.setMouseCallback('image',draw_circle) # burada dikkat ederseniz draw_circle()
# şeklinde vermiyoruz direk fonksiyonu gönderiyoruz
while(1):
  cv2.imshow('image',img)
  if cv2.waitKey(20) & 0xFF == 27:
    break
cv2.destroyAllWindows()

Daha Fazla Gelişmiş Demo

Şimdi daha iyi bir uygulama yapacağız.Burada, dikdörtgen veya daireler çizeceğiz \(seçtiğimiz modele bağlı olarak\), Paint uygulamasında yaptığımız gibi fareyi sürükleyerek yapacağız.Yani fare geri cağırma fonksiyonu \( mouse callback function \) olarak iki part mevcut.

Birincisi dikdörtgen çizmek için İkincisi çember çizmek için Bu özel örnek, nesne izleme, resim parçalama gibi bazı etkileşimli uygulamaları oluşturma ve anlama konusunda gerçekten yardımcı olacaktır.

import cv2
import numpy as np

drawing = False # fare sıkışmış ise True ( pressed )
mode = True # eğer True ise, dikdörtgen çizin. Eğriye geçmek için 'm' ye basın
ix,iy = -1,-1

# fare geri çağırma fonksiyonu ( mouse callback function)
def draw_circle(event,x,y,flags,param):
  global ix,iy,drawing,mode

  if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
    drawing = True
    ix,iy = x,y

  elif event == cv2.EVENT_MOUSEMOVE:
    if drawing == True:
      if mode == True:
        cv2.rectangle(img,(ix,iy),(x,y),(0,255,0),-1)
      else:
        cv2.circle(img,(x,y),5,(0,0,255),-1)

  elif event == cv2.EVENT_LBUTTONUP:
    drawing = False
    if mode == True:
      cv2.rectangle(img,(ix,iy),(x,y),(0,255,0),-1)
    else:
      cv2.circle(img,(x,y),5,(0,0,255),-1)

Sonra bu fare geri arama işlevini OpenCV penceresine bağlamalıyız. Ana döngüde, dikdörtgen ve daire arasında geçiş yapmak için ‘m’ anahtarı için bir klavye bağlaması ayarlamalıyız.

img = np.zeros((512,512,3), np.uint8)
cv2.namedWindow('image')
cv2.setMouseCallback('image',draw_circle)

while(1):
  cv2.imshow('image',img)
  k = cv2.waitKey(1) & 0xFF
  if k == ord('m'):
    mode = not mode
  elif k == 27:
    break

cv2.destroyAllWindows()

Last update: June 1, 2023
Created: June 1, 2023