Skip to content

Opencv Resim Işlemleri

Opencv Resim Işlemleri

Resim dosyasını okuma

Resim dosyasını okumak için cv2.imread() fonksiyon kullanılır ve iki arguman alır.

 • birincisi okunmak istenilen dosya ismi veya tam yolu
 • ikicisi ise dosyanın nasıl okunması gerektiğidir ikinci argüman 3 değer alabilir bunlar
 • cv2.IMREAD_COLOR varsayılan olarak gelir renkli çıktı verir
 • cv2.IMREAD_GRAYSCALE gri modda okur
 • cv2.IMREAD_UNCHANGED alfa kanalı olarak okur

örnek kod:

import cv2
import numpy as np

# resmi gri modda okuttuk
img = cv2.imread('messi5.jpg',0)

Resmi görmek

cv2.imshow() resmi görmek için kullanılan fonksiyondur, işlemler sonrası yaptığınız değişiklikleri bunun ile görebilirsiniz,iki argüman alır

 • açılacak olan pencerenin ismi \( her pencere ismi farklı olmalı \)
 • gösterilecek olan resim
cv2.imshow('image',img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()

cv2.waitKey() klavye olaylarını dinleyen fonksiyondur, aldığı argüman mili saniye cinsindedir, klavyede herhangi bir zamanda herhangi bir tüşa basılırsa program kaldığı yerden devam etmesini sağlar,

eğer 0 geçilirse, bir tuş vuruşu için süresiz olarak bekler. Ayrıca, a tuşu basılırsa, aşağıda tartışacağımız gibi belirli tuş vuruşlarını algılamak için de ayarlanabilir.

cv2.destroyAllWindows() oluşan ekranları kapatmamızı sağlayan fonksiyondur, kapatmak istediğiniz bir pencere ismini vererekte kapanmasını sağlayabilirsiniz.

cv2.namedWindow('image', cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.imshow('image',img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()

Resmi kaydetme

cv2.imwrite() bu fonksiyon ile değişiklik yaptığımız resim dosyalarını kayıt edebiliriz,iki argüman alır

 • kayıt edilecek olan resim dosyasının ismi \( isim girilirse bulunduğu dizine kayıt edilir,tam yol girilirse yola kayıt edilir \)
 • kayıt edilecek olan resim
cv2.imwrite('messigray.png',img)
png formatında bulunduğu dizine kayıt edilir

Özet olarak Aşağıdaki kod parçası resmi gri modda yükler,pencere açarak görüntüler eğer s harfine basılırsa kayıt eder ve çıkar veya esc basılırsa kayıt etmeden çıkar.

import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('messi5.jpg',0)
cv2.imshow('image',img)
k = cv2.waitKey(0)
if k == 27:     # esc ye basılırsa çıkış yapar
  cv2.destroyAllWindows()
elif k == ord('s'): #s harfine basılırsa
  cv2.imwrite('messigray.png',img) # kayıt eder
  cv2.destroyAllWindows() # ve pencere yi kapatır
Uyarı !

Eğer 64 bit makina kullanıyorsanız, burayı değiştirmelisiniz

k = cv2.waitKey(0) #bu satırı

k = cv2.waitKey(0) & 0xFF # bu şekilde yapmalısınız

Matplotlib kullanımı Matplotlib, çok çeşitli çizim yöntemleri sağlayan Python için bir çizim kütüphanesi.

Burada Matplotlib ile resim dosyasının nasıl açıldığını öğreneceksiniz, resmi yakınlaştırabilir ve Matplotlib kullanarak kayıt edebilirsiniz.

import numpy as np
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt

img = cv2.imread('messi5.jpg',0)
plt.imshow(img, cmap = 'gray', interpolation = 'bicubic')
plt.xticks([]), plt.yticks([]) # x ve y eksenindeki işaret değerlerini gizler
plt.show()

bu şekilde görünecektir.


Last update: June 1, 2023
Created: June 1, 2023