Skip to content

Opencv'de Çizim Fonksiyonları

Opencv’de Çizim Fonksiyonları

Hedefler
  • OpenCV ile farklı geometrik şekilleri çizmeyi öğreneçeğiz
  • Bu fonksiyonları öğreneceğiz: cv2.line (), cv2.circle (), cv2.rectangle (), cv2.ellipse (), cv2.putText () vb.
Kod

Yukarıdaki tüm fonksiyonlarda , aşağıda verilen şekilde ortak argümanlar göreceksiniz.

img : şekilleri çizmek istediğiniz görüntü color : şeklin rengi. BGR için tuble olarak geçer örneğin mavi için \(255,0,0\) , gri tonlama için sadece sayısal değeri geçin. thickness : çizgi veya çemberin kalınlığı, örneğin çevreler gibi kapalı şekiller için -1 geçerliyse şekli dolduracaktır. varsayılan kalınlık = 1 dir lineType : çizginin tipi, 8 bağlantılı, kenar yumuşatma hattı vb. Varsayılan olarak, 8 bağlantılı. cv2.LINE_AA, eğriler için harika görünen kenar yumuşatma hattı verir.

Çizgi çizimi

Bir çizgi çizmek için, çizginin başlama ve bitiş kordinatlarını vermeniz gerek. Biz bir siyah resim yaratacağız ve çizilen mavi çizgiyi sol üst köşeden sağ alt köşeye bir mavi çizgi çizeriz.

import numpy as np
import cv2

# siyah bir resim yaratıyoruz
img = np.zeros((512,512,3), np.uint8)

# 5 px kalınlığında bir diyagonal mavi çizgi çiziyoruz
img = cv2.line(img,(0,0),(511,511),(255,0,0),5)

Dikdörtgen çizimi

Bir dikdörtgen çizmek için, dikdörtgenin üst-sol köşe ve alt-sağ köşe’sine ihtiyacımız var. Bu defa resmin üst-sağ köşesinde yeşil bir dikdörtgen çizelim.

img = cv2.rectangle(img,(384,0),(510,128),(0,255,0),3)

Çember çizimi

Bir çember çizmek için, merkez koordinatlarına ve yarıçapına ihtiyacınız var, Yukarıda çizilen dikdörtgen içine bir daire çizeceğiz.

img = cv2.circle(img,(447,63), 63, (0,0,255), -1)

Elips çizimi

Bir elips çizmek için, bir kaç argümana ihtiyacımız var,

Birinci argüman çizilmek istenilen resimdir, okunan resim dosyası veya okunan video dosyasının anlık verisidir. ikinci argüman, merkez konumu \(x,y\). üçüncü argüman, eksen uzunluklarıdır \(büyük eksen uzunluğu, küçük eksen uzunluğu\) angle\(açı\), elipsin saat yönünün tersine dönme açısıdır startAngle ve endAngle, elips yayının, ana eksenden saat yönünde ölçülen başlangıcını ve bitişini belirtir. Yani 0 ve 360 değerleri verirse, tam elips verir.

Daha fazla ayrıntı için, cv2.ellipse() belgelerine bakın. Aşağıdaki örnek, görüntünün merkezinde yarım elips çizmektedir.

img = cv2.ellipse(img,(256,256),(100,50),0,0,180,255,-1)

Çokgen Çizim

Bir çokgen çizmek için öncelikle köşelerin koordinatlarına ihtiyacınız vardır.Bu noktaları bir dizi \( array \) şekil haline getirin, köşe sayıları olan satırlar burada ROWSx1x2 dir ve int türünde olması gerekir.

Burada sarı renkte dört köşeli küçük bir çokgen çiziyoruz.

pts = np.array([[10,5],[20,30],[70,20],[50,10]], np.int32)
pts = pts.reshape((-1,1,2))
img = cv2.polylines(img,[pts],True,(0,255,255))

Üçüncü argüman’ı False yaparsanız, kapalı bir şekil değil de tüm noktaları birleştiren bir çokgen alırsınız.

Resme metin eklemek

Metinleri resimlere yerleştirmek için aşağıdaki şeyleri belirtmeniz gerekir.

Yazmak istediğiniz veri Yazıları yerleştirmek istediğiniz yerin kordinatları Yazı tipi \( font type \) \(Desteklenen fontlar için cv2.putText \(\) dokümanlarını kontrol edin) Yazı tipi Ölçeği \(yazı tipi boyutunu belirtir\) renk, kalınlık, çizgi türü vb. düzenli şeyler. Daha iyi görünmek için lineType = cv2.LINE_AA önerilir. Şimdi resmimize beyaz renkte OpenCV yazalım.

font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX # yazı tipimiz
cv2.putText(img,'OpenCV',(10,500), font, 4,(255,255,255),2,cv2.LINE_AA)
# ilk argüman yazı yazmak istediğimiz resim( veri )
# ikincisi yazılacak olan veri
# üçüncü argüman kordinatlar
# dördüncü argüman fontumuz
# altıncı argüman metin rengi
# beşinci ve yedinci argüman kalınlık vs

Sonuç


Last update: June 1, 2023
Created: June 1, 2023