Skip to content

If, Elif Ve Else Koşul Durumları

If, Elif Ve Else Koşul Durumları

Bu konunun anlaşılması için yazmış olduğum işleçler konusunda bulunan Karşılaştırma işleçleri‘nin öğrenilmesi gerekiyor, isterseniz hemen işleçler konusunu tekrar edin ve tekrardan bu konuya gelin, bunun için size link bırakıyorum @hakancelik/islecler-ve-print-fonksiyonu

Koşullu Durumlar Nedir?

Her programlama dilinde bulunan ve kod yazım sırasında bir durumun çalışması için başka bir durumu kontrol etmemizi sağlayan kod bloklarıdır, bunları sözlü bir şekilde algoritmik olarak örneklersek şu mantık ile çalışır.

st=>start: Yükün ağırlığını ölç
cond=>condition: Yük 30 kg'dan büyük mü?
single=>end: Git yardım çağır
help=>end: Kaldır

st->cond
cond(yes)->single
cond(no)->help

Yukarıda görüldüğü gibi yes, no şeklinde ayrılan ve gelen cevaba göre farklı işler yapan blok koşul durumu sayesinde gerçekleşir.

Python’da koşul durumları 3 tane olup aşağıya yazmış olduğum durum kodlarıdır.

 • if
 • elif
 • elif diğer programlama dillerinde else if olarak geçer, python bunun kısa halini kullanır.
 • else
\[=====================\]

If Koşul Durumu

Hatırlarsanız @hakancelik96/islecler-ve-print-fonksiyonu bu içerikte python’da bulunan her nesnenin bir bool değeri yani True ve False değeri olduğunu söylemiştik işte bu konuda şimdi bu bilgiyi kullanacağız, ama nasıl? Aslında koşul durumlarının önemsediği tek şey onlara şart olarak verilen nesnenin doğru olup olmadığıdır bütün mesele budur.

Örnek vermek gerekirse if “hakan” şeklinde yazdığımızda python if koşul durumuna verilen şartın \( yani "hakan" nesnesinin \)sadece doğru olup olmadığına bakar ve eğer şart doğru ise if durumu çalışır, yanlış ise çalışmaz.

Aşağıdaki kodları inceleyerek daha iyi anlayabiliriz.

if True: # koşul durumundaki şart doğru ( True )
  print("if koşul durumdaki koşul doğru") # bu yüzden kod çalışır
print("bu kısım if durumunun dışında kalan kısımdır.")

Çıktımız :

"if koşul durumdaki koşul doğru"

if False: # koşul durumdaki şart yanlış ( False )
  print("if koşul durumdaki koşul yanlış") # bu yüzden bu kod çalışmaz

Yukarıdaki script’in herhangi bir çıktısı olmaz çünkü koşul olarak verilen durum False’dur

Ek olarak fark etmiş olmalısınız ki if durumunun altındaki kod bloğunun if’in bloğu olduğunu belirlemek için 4 boşluk bıraktık ve if <şart durumu>: şeklinde yazdık python bu boşluklara ve : iki nokta üs üste durumuna bakarak hangi bloğun kime ait olduğunu anlar, zaten atom gibi editörler kullanıyorsanız siz : nokta bırakıp enter tuşuna bastığınızda oto 4 boşluk bırakacaktır, örnek verecek olursa c++ programlama dilinde yukarıda ki kod aşağıdaki gibi yazılır.

if (true){
  // bu bölüm if durumu doğru ise çalışacak bölüm
  cout<<"if koşul durumdaki koşul doğru"<<endl;
}
// bu bölüm ise if doğru olsada olmasa çalışacak olan bölüm, if durumunun dışında kalan bölüm

c++ {} parantezlere bakarak anlar fakat python boşluklu yapısına bakara anlar ve 4 boşluk olması zorunlu değildir istediğiniz kadar yapabilirsiniz, fakat pep8 kuralı olarak 4 konulmuş ve herkes tarafından kullanılmaktadır.

if koşul durumu her daim kontrol edilen bir durumdur, bu ne demek diyorsanız elif ve else konularını okuyunca daha iyi anlayacaksınız ama yinede basit bir örnek ile şimdi bir ön hazırlık yapmış olalım.

if True:
  print("ilk true")
if False:
  print("Çalışmayan satır")
if True:
  print("ikinci doğru")
if False:
  print("çalışmayan ikinci satır.")

yukarıda 4 tane if durumu var ve python bu script’i yukarıdan aşağıya doğru okurken gördüğü her if koşul durumuna verilen koşulun True mu oksa False mı olduğuna bakar ve True olan her durumu çalıştırır \( bu durum elif ve else de farklı \) bu yüzden çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır.

"ilk true"
"ikinci doğru"

Elif Koşul Durumu

elif koşul durumunun if koşul durumundan çok az farkı vardır, bu fark da sözlü olarak şudur eğer if koşul durumuna verilen koşul False ise bir sonraki elif koşul durumuna bak ve koşul olarak verilen nesne True ise çalıştır, eğer elif çalışırsa bir sonraki elif’e bakma çalışmaz ise bir sonraki elif’ durumuna bak, kodlar ile anlatayım.

if False:
  print("çalışmayacak")
elif True:
  print("elif çalıştı")
elif True:
  print("ikinci elif çalışmadı çünkü zaten bir tane elif çalıştı.")

Sonuç ise "elif çalıştı" olacaktır, olayı tam kavrayamadınız ise bir sonrakine bakın.

if True:
  print("elifler çalışmayacak sadece bu çalışacak")
elif True:
  print("elif çalışmayacak çünkü if durumu doğru")
elif True:
  print("elif çalışmayacak çünkü if durumu doğru")

çıktımız "elifler çalışmayacak sadece bu çalışacak" olacaktır çünkü dediği gibi if durumu doğru bu yüzden python bir sonraki elif durumlarına bakmayacak bile, son bir örnek daha

if False:
  print("çalışmaz")
elif False:
  print("False olduğu için buda çalışmaz")
elif True:
  print("çalışır")
if True:
  print("bu başka bir if buda çalışır, hatırlarsanız python her if'i kontrol eder ve koşul True ise çalıştırır demiştim")

İf konusunu anlatırken yazdığım not şimdi anlaşılmıştır umarım.

Else Koşul Durumu

 • else koşul durumu if çalışmadığında yani if’durumu False olduğunda ve koşul durumlarının hiç biri çalışmadığında çalışan koşul durumudur.
 • if ve elif de olduğu gibi önüne şart nesnesi almaz çünkü else koşul durumunun çalışma şartı bir üste yazdığım şarttır, bundan dolayı ek olarak belirtilmez ve python buna izin vermez.
if False:
  print("çalışmaz")
elif False:
  print("çalışmaz")
elif False:
  print("çalışmaz")
else:
  print("else çalışır")

Hiç bir şart çalışmadığı için else koşul durumu çalıştı.

if False:
  print("çalışmaz")
else:
  print("else çalışır")

İşleçleri kullanarak son bir örnek verip konuyu bitirelim, ben konunun daha iyi anlaşılması ve koşul durumlarının tek önemsediği şeyin nesnelerin bool değerleri olduğunu görün diye yukarıda hep True ve False örnekleri verdim, şimdide işleçleri ve diğer şeyleri kullanarak bir örnek verelim, konu bitsin.

if 2>1:
  print("2 birden büyüktür")
else:
  print("1 ikiden büyüktür")
if 3 == 2:
  print("3 2'ye eşittir")
elif 3 != 4:
  print("3 4'e eşit değildir")

if "hakan":
  print("gördüğünüz gibi hakan'ın bool değeri",bool("hakan"), "dur")

if 0:
  print("koşul olarak 0 nesnesi yazılmış")
else:
  print("0 nesnesinin bool değeri", bool(0), "dur")

Last update: June 1, 2023
Created: June 1, 2023