Skip to content

Input Fonksiyonu, Özellikleri Ve Detaylı İnceleme

Input Fonksiyonu, Özellikleri Ve Detaylı İnceleme

Input fonksiyonu?

Daha önceki içeriklerimde python’da fonksiyonlar konusuna bir giriş yapmış hatta type(), print() gibi işe yarar fonksiyonlarıda anlatmıştım şimdi ise kullanıcılardan bilgi \( girdi \) almamızı sağlayan input() fonksiyonunu göreceğiz.

Type fonksiyonunu kullanarak input nesnesinin \( python'da herşey bir nesneydi unutmayın \) hangi sınıfa girdiğine bakacak olursak

>>> type(input)
<class 'builtin_function_or_method'>

builtin_function_or_method sınıfına girdiğini görürüz.

Şimdiye kadar gördüğümüz nesnelerinde python’da hangi sınıfa aitlermiş bir bakalım.

>>> type(type) # type() fonksiyonu bir tip'miş
<class 'type'>
>>> type(str) # str'de bir tip'miş bu durumda int, dict, list de bir tip'dir
<class 'type'>
>>> type(print) # print fonksiyonuda builtin_function_or_method' muş
<class 'builtin_function_or_method'>

builtin_function_or_method = Gömülü fonksiyon veya method.

Bunları hatırlatma olarak kalsın biz devam edelim.

input()
  • input() gömülü fonksiyon veya method’dur.
  • input() bir nesnedir.
  • input() kullanıcıdan veri almamızı sağlar.
  • input() kullanarak aldığımız her veri string formatı ile gelir
input nesnemizin diğer özellikleri?

Dir fonksiyonunu kullanarak bir nesnenin diğer özelliklerini \( nesne'ye ait fonksiyonları, methodları, değişkenleri vs \) görüntüleyebiliriz.

>>> dir(input)
['__call__', '__class__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__name__', '__ne__', '__new__', '__qualname__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__self__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__text_signature__']
>>>

input.__call__‘ ı yakından tanıyalım mesela

>>> type(input.__call__)
<class 'method-wrapper'>

Nesnemiz method-wrapper olarak sınıflandırılmış.

>>> input.__call__.__doc__
'Call self as a function.'

Kendisini bir fonksiyon olarak çağır \( _**Call self as a function.**_ \) diye bir not duşulmuş fonksiyonlara yazılmış notları __doc__ method’unu kullanarak görebiliyoruz.

>>> input.__call__()
denemek için bu metni yazıyorum
'denemek için bu metni yazıyorum'

call fonksiyonunu çağırdım ve bu tıpkı input() fonksiyonunu çağırmak gibiydi, durun bir dakika belkide biz input() şeklinde yazıp çağırdığımızda nesnemizden çağrılan yani çalışan method call methodudur.

Input Fonksiyonunun Kullanımı

input asağıdaki gibi görüldüğü üzere tek parametre alır \( fonksiyonlara giriş dersinde bahsetmiştim \) ve bu aldığı parametreyi konsolda kullanıcya gösteriri genelde bu kısımda kullacıya yazması gereken şeyin bilgisi verilir mesela biz şifrenizi yazın diye bir not düştük.

Not; input’un aldığı paramtre’nin veri türü string olması gerekmiyor, int, list veya dict olabilir.

password = input("Please enter your password >>> ") # input'dan veri aldım ve bunu password adlı değişkenime attım
print("Your password is", password) # daha sonra print ile password değişkenime atılan veriyi ekrana verdim.

Last update: June 1, 2023
Created: June 1, 2023