Skip to content

Python'da Hata Yönetimi

Python’da Hata Yönetimi

Python’da Hata Yakalama

Şimdiye kadar anlattığım konularda hiç hatalardan, onları nasıl yakalayabileceğimizden, ve gelen hataya göre nasıl işlemlerimizi devam ettirebileceğimizden hiç bahsetmemiştim ama bu konu oldukça önemli bir konudur ve burda bunları öğreneceksiniz.

Size ufak bir örnek vereceğim

get_n = float(input("Bir sayı giriniz >> "))
result = 10 / get_n
print(f"sonuç {result}")

Böyle bir programda kullanıcı 1, 2 değilde 0 girerse ne olur ? hatalardan biri gerçekleşir ve programımız istediğimiz gibi bir sonuç vermez, siz burda 0 girme durumunu if ile kontrol edebilirdiniz veya bunu için python’da hata yakalama olayını kullanabilirsiniz.

Aşağıda gerçekleşen hatayı nasıl bulduğumuza dair bir script var.

try:
  1 / 0
except Exception as exc:
  print(f"Aman aman! {exc.__class__.__name__} hatasını yakaladık")

Çıktımız;

Aman aman! ZeroDivisionError hatasını yakaladık

Gördüğünüz gibi bir sayının 0 ile bölümünden aldığımız hata ZeroDivisionError‘dır.

Belirli Hataları Yakalamak

Try, Except
Genel Yapısı
try:
  # bazı kodlarım
  pass
except ValueError:
  # ValueError hatası yakalanırsa çalışacak kodlarım
  pass
except (TypeError, ZeroDivisionError):
  # Birden fazla hata yakalama
  # TypeError ve ZeroDivisionError hataları gerçekleşirse çalışacak kodlarım
  pass
except Exception:
  # Yukarıdaki hatalar dışında başka bir hata gerçekleşirse çalışacak kodlarım
  pass
Try, Except, As

Burdaki as in amacı, yakaladığımız exception instance’ini bir isime atamaktır.

Genel Yapısı 1
try:
  # bazı kodlarım
  pass
except ValueError as error:
  # ValueError hatasu yakalanırsa error adında alıyorum ve print ediyorum
  print(error)
Genel Yapısı 2
try:
  # bazı kodlarım
  pass
except Exception as e:
  # herhangi bir hata yakalanırsa e adında alıyorum ve print ediyorum
  print(e)
Try, Except, Else
Genel Yapısı
try:
  # bazı kodlarım
  pass
except:
  # herhangi bir hata yakalanırsa çalışacak kodlarım
  pass
else:
  # hata olmaz ise çalışacak kodlarım.
  pass
Try, Except, Else, Finally
Genel Yapısı
try:
  # bazı kodlarım
  pass
except:
  # herhangi bir hata yakalanırsa çalışacak kodlarım
  pass
else:
  # hata olmaz ise çalışacak kodlarım.
  pass
finally:
  # hata olsada olmasada çalışacak kodlarım
  pass

Kendi Hata Sınıfımızı Oluşturup Hata Verelim

Bunu yapmak için Exception sınıfını ve raise keyword’ünü kullanacağız.

Raise

raise herhangi bir hata sınıfını ayağa kaldırmak için kullanılan bir keyword’dür.

Şimdi en başta verdiğimiz örneği tekrar yapalım.

class InputError(Exception):
  """İnput'daki hatalar için bir sınıf oluşturduk.

  Attributes:
    expression - hatanın oluştuğu girdi ifadesi
    message - hatanın açıklaması

    expression -- input expression in which the error occurred
    message -- explanation of the error
  """

  def __init__(self, expression, message):
    self.expression = expression
    self.message = message

input_ = float(input("0 hariç bir sayı girin >> "))
if input_ == 0:
  raise InputError(input_, "0 yazmayın")

Sonuç

Traceback (most recent call last):
 File "myapp.py", line 28, in <module>
  raise InputError(input_, "0 yazmayın")
__main__.InputError: (0.0, '0 yazmayın')

şimdi biraz daha güzelleştirelim ve dönderdiğimiz hatayıda yakalayım

class InputError(Exception):
  """İnput'dali hatalar için bir sınıf oluşturduk.

  Attributes:
    expression - hatanın oluştuğu girdi ifadesi
    message - hatanın açıklaması

    expression -- input expression in which the error occurred
    message -- explanation of the error
  """

  def __init__(self, expression, message):
    self.expression = expression
    self.message = message

def get_input():
  input_ = float(input("0 hariç bir sayı girin >> "))
  if input_ == 0:
    raise InputError(input_, "0 yazmayın")
  return input_

try:
  input_ = get_input()
except InputError as e: # dönen hata eğer bizim kodladığımız InputError ise
  print(e)
else:
  print(input_)

Sonuç

0 hariç bir sayı girin >> 0
(0.0, '0 yazmayın')

Python Built-in Exceptions

Exception Cause of Error
AssertionError Assert ifadesi \( statement \) başarısız olduğunda yükselir \( raise eder \).
AttributeError Özellik ataması veya referans başarısız olduğunda yükselir \( raise eder \).
EOFError İnput () fonksiyonu dosya sonu durumuna geldiğinde ortaya çıkar \( raise eder \).
FloatingPointError floating-point işlemi başarısız olduğunda raise eder.
GeneratorExit Generator’ün close() methodu çağrıldığında raise eder
ImportError İmport edilen modül bulunamadığında raise eder.
IndexError İndex dizi dışında olduğunda raise eder.
KeyError Raised when a key is not found in a dictionary.
KeyboardInterrupt Raised when the user hits interrupt key \(Ctrl+c or delete\).
MemoryError Raised when an operation runs out of memory.
NameError Raised when a variable is not found in local or global scope.
NotImplementedError Raised by abstract methods.
OSError Raised when system operation causes system related error.
OverflowError Raised when result of an arithmetic operation is too large to be represented.
ReferenceError Raised when a weak reference proxy is used to access a garbage collected referent.
RuntimeError Raised when an error does not fall under any other category.
StopIteration Raised by next() function to indicate that there is no further item to be returned by iterator.
SyntaxError Raised by parser when syntax error is encountered.
IndentationError Raised when there is incorrect indentation.
TabError Raised when indentation consists of inconsistent tabs and spaces.
SystemError Raised when interpreter detects internal error.
SystemExit Raised by sys.exit() function.
TypeError Raised when a function or operation is applied to an object of incorrect type.
UnboundLocalError Raised when a reference is made to a local variable in a function or method, but no value has been bound to that variable.
UnicodeError Raised when a Unicode-related encoding or decoding error occurs.
UnicodeEncodeError Raised when a Unicode-related error occurs during encoding.
UnicodeDecodeError Raised when a Unicode-related error occurs during decoding.
UnicodeTranslateError Raised when a Unicode-related error occurs during translating.
ValueError Raised when a function gets argument of correct type but improper value.
ZeroDivisionError Raised when second operand of division or modulo operation is zero.

Aşağıdaki ağaç yapısında hangi hata nesnesinin hangi nesneden türetildiği açıkça görünüyor.

BaseException
 +-- SystemExit
 +-- KeyboardInterrupt
 +-- GeneratorExit
 +-- Exception
   +-- StopIteration
   +-- StopAsyncIteration
   +-- ArithmeticError
   |  +-- FloatingPointError
   |  +-- OverflowError
   |  +-- ZeroDivisionError
   +-- AssertionError
   +-- AttributeError
   +-- BufferError
   +-- EOFError
   +-- ImportError
   |  +-- ModuleNotFoundError
   +-- LookupError
   |  +-- IndexError
   |  +-- KeyError
   +-- MemoryError
   +-- NameError
   |  +-- UnboundLocalError
   +-- OSError
   |  +-- BlockingIOError
   |  +-- ChildProcessError
   |  +-- ConnectionError
   |  |  +-- BrokenPipeError
   |  |  +-- ConnectionAbortedError
   |  |  +-- ConnectionRefusedError
   |  |  +-- ConnectionResetError
   |  +-- FileExistsError
   |  +-- FileNotFoundError
   |  +-- InterruptedError
   |  +-- IsADirectoryError
   |  +-- NotADirectoryError
   |  +-- PermissionError
   |  +-- ProcessLookupError
   |  +-- TimeoutError
   +-- ReferenceError
   +-- RuntimeError
   |  +-- NotImplementedError
   |  +-- RecursionError
   +-- SyntaxError
   |  +-- IndentationError
   |     +-- TabError
   +-- SystemError
   +-- TypeError
   +-- ValueError
   |  +-- UnicodeError
   |     +-- UnicodeDecodeError
   |     +-- UnicodeEncodeError
   |     +-- UnicodeTranslateError
   +-- Warning
      +-- DeprecationWarning
      +-- PendingDeprecationWarning
      +-- RuntimeWarning
      +-- SyntaxWarning
      +-- UserWarning
      +-- FutureWarning
      +-- ImportWarning
      +-- UnicodeWarning
      +-- BytesWarning
      +-- ResourceWarning

Yararlanılan Kaynaklar


Last update: June 1, 2023
Created: June 1, 2023