Skip to content

Sass ve scss nedir syntactically awesome stylesheets

Syntactically awesome stylesheets

Sass ve Scss Nedir ?

Sass/Scss daha hızlı anlaşılır ve fonksiyonel css yazmamızı sağlayan bir şablon programlama dilidir, Proje adresi http://sass-lang.com olup gerekli tüm bilgileri buradan edinebilirsiniz.

Sass temel dil için güç ve zerafet katan CSS uzantısıdır. Sass değişkenler,iç içe kurallar mixin’ler \( fonksiyonlar \) dahil etme \(import\) ve daha fazlasını tamamen css uyumlu söz dizim kullanım imkanı sağlar. Sass büyük stil organize işler ve küçük stil almak ve hızlı çalışmak için yardım eder, özellikle Compass style library\( stil kitaplığı\)

Özellikler
  • Tamamen css uyumludur.
  • Dil uzantıları örnek olarak değişkenler mixins ler \( fonksiyon denilebilir \)
  • Diğer değerleri ve renkleri manipule etmek için bir çok kullanışlı fonksiyonlar
  • Kütüphaneler için kontrol direktifleri gibi gelişmiş özellikler
  • İyi biçimlendirilmiş ve özelleştirilebilir çıktı

Syntax \( Sözdizimi \)

scss ve sass olmak üzere iki tane söz dizimi bulunmaktadır. İlki scss olarak bildiğiniz \(Sassy CSS\) css söz dizimine çok benzeyen söz dizimidir style.scss olarak dosya uzantısı vardır. ikincisi eski söz dizimi olan ve sizin sass olarak bildiğiniz dosya uzantısı .sass olan sözdizimidir.

Dönüştürme \( convert \)

Çok güzel bir özellik olan convert işlemi ister sass söz dizimi ile yazın ister scss söz dizimi ile yazın convert işlemi ile bu iki söz dizimi bir birlerine dönüşebiliyorlar şöyleki.

Convert Sass to SCSS

Convert \( dönüşüm \) sass’ı scss’e dönüştürür,$sass-convert style.sass style.scss

Convert SCSS to Sass

dönüşümü scss’i sass’ a dönüştürür, $sass-convert style.scss style.sass diğer yazıda kurulum ve anlatıma geçeceğim, görüşmek üzere.

Convert SCSS to Css

dönüşümü scss’i css’ a dönüştürür, $sass-convert style.scss style.css diğer yazıda kurulum ve anlatıma geçeceğim, görüşmek üzere.

Convert Sass to SCSS

Convert \( dönüşüm \) sass’ı css’e dönüştürür, $sass-convert style.sass style.css


Last update: June 1, 2023
Created: June 1, 2023