Skip to content

Clickjack Tuzagının Engellenmesi

Clickjack Tuzagının Engellenmesi

Apache Yapılandırması

Apache’yi tüm sayfalara X-Frame-Options üstbilgisini gönderecek şekilde yapılandırmak için bunu sitenizin yapılandırmasına ekleyin:

 • Header always set X-Frame-Options "sameorigin"
 • Header set X-Frame-Options "deny"
 • Header set X-Frame-Options "allow-from https://example.com/"

Nginx Yapılandırması

Nginx’i X-Frame-Options başlığını gönderecek şekilde yapılandırmak için bunu http, sunucu veya konum yapılandırmanıza ekleyin

add_header X-Frame-Options sameorigin

IIS Yapılandırması

IIS’yi X-Frame-Options başlığını gönderecek şekilde yapılandırmak için bunu sitenizin Web.config dosyasına ekleyin

<system.webServer>
 ...

 <httpProtocol>
  <customHeaders>
   <add name="X-Frame-Options" value="sameorigin" />
  </customHeaders>
 </httpProtocol>

 ...
</system.webServer>

HAProxySection Yapılandırması

HAProxy’i X-Frame-Options üstbilgisini gönderecek şekilde yapılandırmak için bunu ön-uç \(front-end\), dinleme\(listen\) veya arka uç \(backend \) yapılandırmasına ekleyin.

 • rspadd X-Frame-Options:\ sameorigin

Alternatif olarak, daha yeni sürümlerde:

 • http-response set-header X-Frame-Options sameorigin

Konu ile alakalı başka bir yazı, bu korumayı django kütüphanesini kullanarak nasıl yapıldığını öğrenin, Django’da Clickjack Tuzağının Engeli Ve Kontrolu - Xframeoptionsmiddleware adlı yazıyıda bir göz atın.


Last update: June 1, 2023
Created: June 1, 2023